Loading...

Клиенти

• Компании от енергийния сектор
• Производители на електрическа енергия
• Собственици на електрически централи (водноелектрически централи, соларни паркове, вятърни паркове)
• Лицензирани търговци на електрическа енергия
• Търговци на нефт, нефтопродукти и горива
• Компании от водния сектор
• Минни компании
• Концесионери
• Инвеститори в недвижими имоти
• Строителни компании
• Инфраструктурни компании
• Компании за управление на инвестиционни проекти
• Акционерни дружества със специална инвестиционна цел
• Инвестиционни дружества
• Банки и финансови институции
• Компании от финансовия сектор
• Компании от високотехнологичния сектор
• Телекомуникационни компании
• Сателитни оператори
• Медийни компании
• Телевизионни оператори
• Радиооператори
• Електронни медии
• Производители на аудио-визуални произведения
• Компании от киноиндустрията
• Софтуеърни и IT кoмпании
• Транспортни компании
• Спедиторски компании
• Логистични компании
• Болници
• Фармацевтични компании
• Компании от химическата индустрия
• Спортни клубове
• Хотелски оператори и туроператори
• Общини

2020-12-17T10:29:40+00:00