Loading...
Home 2020-12-22T10:42:09+00:00

“ЛЕГАМАКС АКАУНТИНГ” ЕООД е водеща българска счетоводна фирма, специализирана в предоставянето на висококачествено и комплексно счетоводно обслужване и данъчни консултации на корпоративни клиенти.

“ЛЕГАМАКС АКАУНТИНГ” ЕООД е една от най-бързо развиващите се счетоводни кантори в България. Компанията е предпочитана от своите клиенти заради широкия спектър от предлагани счетоводни и данъчноконсултантски услуги, както и заради бързата и професионална реакция на счетоводителите, икономистите, финансистите и юристите от екипа при решаването на текущите въпроси и проблеми, свързани с бизнеса на клиентите.

Услугите, които “ЛЕГАМАКС АКАУНТИНГ” ЕООД предоставя са: текущо счетоводно обслужване на корпоративни клиенти, данъчни консултации, изготвяне на данъчни стратегии и данъчно планиране. Акцент в дейността на компанията е да осигури на своите клиенти ефективни счетоводни и данъчни решения с цел минимизация на стопанските, финансовите и данъчните рискове и оптимизация на бизнес процесите.

Всички Счетоводни Услуги