Loading...

Нашият екип

Д-р Петър Илиев, LL.M., Ph.D. (J.D.)

 • Лауреат на престижното отличие „Адвокат на годината“, което е най-авторитетната награда и най-високото признание в адвокатската професия в България. Отличието за най-добър адвокат на годината е връчено на д-р Петър Илиев от проф. д-р Огнян Герджиков – бивш министър-председател на Република България и председател на Народното събрание, уважаван професор по гражданско и търговско право и председател на професионалното юридическо жури на Националните награди за правосъдие, подкрепени от Международния адвокатски съюз и адвокатските колегии от цялата страна;
 • Основател и Управляващ съдружник на Адвокатско дружество „Илиев и Партньoри”. „Илиев и Партньoри” е носител на авторитетното отличие „Адвокатска кантора на годината“, което е най-престижната награда и най-високото признание за водеща адвокатска кантора в България. Отличието за най-добра адвокатска кантора на годината е връчено на Адвокатско дружество „Илиев и Партньoри” на Националните награди за правосъдие, подкрепени от Международния адвокатски съюз и адвокатските колегии от цялата страна;
 • Адвокат;
 • Първият и единствен адвокат, участвал като защитник и процесуален представител в съдебно заседание на Конституционния съд на Република България по конституционно дело по повод мандат на народен представител;
 • Доктор по право, Ph.D. (J.D.);
 • Университетски преподавател в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски;
 • Завършил e висшето си юридическо образование (магистърска степен по право) в Юридическия факултет на Софийския Университет „Св. Климент Охридски” с пълно отличие (диплома отличен 6.00) и e първенец на випуска, за което е получил отличителния златен знак за пълно отличие от ректора на университета;
 • Учен по правни науки;
 • Член на научно-изследователски проекти и екипи по различни правни въпроси и академичен наставник на групи по правни изследвания по научни проекти с подкрепата на Съвета на Европа и международни организации;
 • Лектор и докладчик в над тридесет научни конференции, а също и председател и модератор на множество бизнес конференции, посветени на широк кръг от правни и икономически теми;
 • Автор на две книги по правни науки и над шестдесет научни статии, студии и други публикации по юридически въпроси;
 • Председател на Канадско-българската търговска камара;
 • Председател на Българската икономическа камара;
 • Председател на Карибско-българския бизнес клуб;
 • Почетен консул на Барбадос и ръководител на Консулството на Барбадос в България;
 • Член на Асоциацията на Почетните консули в България – пълноправен член на Световната федерация на консулите (FICAC) – най-престижната, авторитетна и призната от ООН организация на консули от цял свят;
 • Основател на Счетоводно дружество „Легамакс Акаунтинг“ – водеща и високоуважавана счетоводна къща.

Д-р Петър Илиев е Лауреат на престижното отличие „Адвокат на годината“, което е най-авторитетната награда и най-високото признание в адвокатската професия в България. Отличието за най-добър адвокат на годината е връчено на д-р Петър Илиев от проф. д-р Огнян Герджиков – бивш министър-председател на Република България и председател на Народното събрание, уважаван професор по гражданско и търговско право и председател на професионалното юридическо жури на Националните награди за правосъдие, подкрепени от Международния адвокатски съюз и адвокатските колегии от цялата страна. Официалната церемония е удостоена с присъствието на изтъкнати съдии, прокурори, членове на Конституционния съд, адвокатски кантори, адвокати, нотариуси, синдици, медиатори, професори, университетски преподаватели по правни науки, учени, държавни институции, медии и журналисти.

Д-р Петър Илиев e адвокат, основател и управляващ съдружник на Адвокатско дружество „Илиев и Партньoри”. „Илиев и Партньoри” е носител на авторитетното отличие „Адвокатска кантора на годината“, което е най-престижната награда и най-високото признание за водеща адвокатска кантора в България. Отличието за най-добра адвокатска кантора на годината е връчено на Адвокатско дружество „Илиев и Партньoри” на Националните награди за правосъдие, подкрепени от Международния адвокатски съюз и адвокатските колегии от цялата страна.

Д-р Петър Илиев е основател и председател на няколко уважавани и авторитетни бизнес организации – Канадско-българската търговска камара, Българската икономическа камара и Карибско-българския бизнес клуб. В рамките на тези организации е ръководил множество международни проекти по различни правни и икономически въпроси.

Д-р Петър Илиев е Почетен консул на Барбадос и ръководи Консулството на Барбадос в Република България. Той е член на Асоциацията на Почетните консули в България – пълноправен член на Световната федерация на консулите (FICAC), която е най-престижната, авторитетна и призната от ООН организация на консули от цял свят.

Той е доктор по право. Получил е докторската си степен от Софийския Университет „Св. Климент Охридски”. Автор е на две книги и над тридесет други научни публикации (статии, студии и др.) по различни юридически въпроси. Той е автор и на повече от тридесет други публикации по юридически теми в периодичния печат и специализирани бизнес издания.

Д-р Петър Илиев е щатен университетски преподавател в Юридическия факултет на Софийския Университет „Св. Климент Охридски”. Преподава учебните дисциплини „Конституционно право“ и „Организация на правозащитните институции“.

Специализирал е „Английско търговско право“ и „Право на Европейския съюз“ в Бъкингамски университет, Великобритания, където е завършил специализацията си с отличие. Специализирал е и „Американско търговско право“ в Ню Йорк, САЩ, където също е завършил специализацията си с отличие. Има и специализации по „Правораздаване”, „Публична администрация“ и „Международно право и международни отношения”.

Д-р Петър Илиев е завършил висшето си юридическо образование (магистърска степен по право) в Юридическия факултет на Софийския Университет „Св. Климент Охридски” с пълно отличие (диплома отличен 6.00) и е първенец на випуска, за което е получил отличителния златен знак за пълно отличие от ректора на университета.

Завършил е Първа Английска Езикова Гимназия в София с пълно отличие (диплома отличен 6.00) и е първенец на випуска.

Бил е лектор и докладчик в над тридесет научни конференции, а също и председател и модератор на множество бизнес конференции, посветени на широк кръг от правни и икономически теми.

Д-р Петър Илиев е учен по правни науки и член на научно-изследователски екипи. Участвал е в научните колективи на редица научно-изследователски проекти по различни правни въпроси.

Участвал е в жури на националния конкурс за студентско научно есе, организиран от Националната Асоциация на Студентите Юристи „ЕЛСА България“, както и в жури в студентски научно-изследователски проект, състоящ се от научни разработки и тяхното представяне на научна конференция, подкрепена от Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Д-р Петър Илиев e бил Председател на Управителния съвет на Националната Асоциация на Студентите Юристи „ЕЛСА България“ – член на Европейската Асоциация на Студентите Юристи „ЕЛСА Интернешънъл“, която е най-голямата и най-престижната организация на студенти по право в света. В качеството си на Председател на Управителния съвет на „ЕЛСА България“  е бил председател, модератор, координатор, лектор и спикър на много международни конференции, форуми, събития, проекти и семинари в различни сфери на правото, както и организатор на посещение в София на представители на Съда на Европейския съюз и техните презентации и срещи с български студенти по право и млади юристи.

Д-р Петър Илиев е бил академичен наставник на групата по правни изследвания на Националната Асоциация на Студентите Юристи „ЕЛСА България“ по научен проект с подкрепата на Съвета на Европа.

Д-р Петър Илиев е основател и на Счетоводно дружество „Легамакс Акаунтинг“ – водеща и високо уважавана българска счетоводна къща.

Научнитe интереси и областите на практическа дейност на Д-р Петър Илиев са следните: Дружествено и търговско право; Сливания и придобивания; Недвижими имоти, вещно и строително право; Енергийно право и природни ресурси; Медицинско право и здравеопазване; Банково и финансово право; Капиталови пазари; Данъчно право; Публично и административно право и процес; Обществени поръчки; Конкурентно право; Право за защита на потребителите; Екологично право; Чуждестранни инвестиции; Облигационно право; Трудово и осигурително право; Право на интелектуална собственост; Арбитраж; Процесуално право; Публично-частни партньорства; Инфраструктурни проекти; Конституционно право; Законодателен процес; Организация на правозащитните институции; Защита на правата на човека.

Д-р Петър Илиев владее следните чужди езици: английски език, испански език и руски език.

Научни степени (Ph.D.) и академични длъжности:

 • Доктор по право (Ph.D.) (2012 г.).
 • Университетски преподавател в Юридическия факултет на Софийския Университет „Св. Климент Охридски” (от 2006 г. – досега).

Отличия в образованието:

 • Д-р Петър Илиев е завършил висшето си юридическо образование (магистърска степен по право) в Юридическия факултет на Софийския Университет „Св. Климент Охридски” с пълно отличие (диплома отличен 6.00) и е първенец на випуска, за което е получил отличителния златен знак за пълно отличие от ректора на университета (2003 г.).
 • Завършил е Първа Английска Езикова Гимназия в София с пълно отличие (диплома отличен 6.00) и е първенец на випуска (1997 г.).

Отличия в адвокатската професия:

 • Д-р Петър Илиев е Лауреат на престижното отличие „Адвокат на годината“, което е най-авторитетната награда и най-високото признание в адвокатската професия в България. Отличието за най-добър адвокат на годината е връчено на д-р Петър Илиев от проф. д-р Огнян Герджиков – бивш министър-председател на Република България и председател на Народното събрание, уважаван професор по гражданско и търговско право и председател на професионалното юридическо жури на Националните награди за правосъдие, подкрепени от Международния адвокатски съюз и адвокатските колегии от цялата страна. Официалната церемония е удостоена с присъствието на изтъкнати съдии, прокурори, членове на Конституционния съд, адвокатски кантори, адвокати, нотариуси, синдици, медиатори, професори, университетски преподаватели по правни науки, учени, държавни институции, медии и журналисти.
 • Петър Илиев е основател и управляващ съдружник на Адвокатско дружество „Илиев и Партньoри”. „Илиев и Партньoри” е носител на авторитетното отличие „Адвокатска кантора на годината“, което е най-престижната награда и най-високото признание за водеща адвокатска кантора в България. Отличието за най-добра адвокатска кантора на годината е връчено на Адвокатско дружество „Илиев и Партньoри” на Националните награди за правосъдие, подкрепени от Международния адвокатски съюз и адвокатските колегии от цялата страна.

Специализации по право, завършени с отличие:

 • Специализация по английско търговско право и право на Европейския съюз, завършена с отличие (Бъкингамски университет, Великобритания, 2004 г.).
 • Специализация по американско търговско право, завършена с отличие (Ню Йорк, САЩ, 2003 г.).
 • Специализации по „Правораздаване”, „Публична администрация“ и „Международно право и международни отношения”, завършени с отличие (2003 г.).

 Допълнителни академични курсове по право, завършени с отличие:

 • Американско бизнес право – част II (2002 г.).
 • Американско бизнес право – част I (2001 г.).

Международна дейност:

 • Почетен консул на Барбадос и ръководител на Консулството на Барбадос в България.
 • Член на Асоциацията на Почетните консули в България – пълноправен член на Световната федерация на консулите (FICAC) – най-престижната, авторитетна и призната от ООН организация на консули от цял свят.
 • Председател на Канадско-българската търговска камара (от 2014 г. – досега).
 • Председател на Българската икономическа камара (от 2015 г. – досега).
 • Председател на Карибско-българския бизнес клуб (от 2014 г. – досега).
 • Член на Управителния съвет на Българо-йорданския бизнес клуб (от 2019 – досега).
 • Зам.-Председател на Британско-българската търговска камара (от 2014 г. – до 2017 г.).

 Професионален опит (адвокатска, академична, научна, преподавателска и международна дейност):

 • Д-р Петър Илиев е Лауреат на престижното отличие „Адвокат на годината“, което е най-авторитетната награда и най-високото признание в адвокатската професия в България. Отличието за най-добър адвокат на годината е връчено на д-р Петър Илиев от проф. д-р Огнян Герджиков – бивш министър-председател на Република България и председател на Народното събрание, уважаван професор по гражданско и търговско право и председател на професионалното юридическо жури на Националните награди за правосъдие, подкрепени от Международния адвокатски съюз и адвокатските колегии от цялата страна. Официалната церемония е удостоена с присъствието на изтъкнати съдии, прокурори, членове на Конституционния съд, адвокатски кантори, адвокати, нотариуси, синдици, медиатори, професори, университетски преподаватели по правни науки, учени, държавни институции, медии и журналисти.
 • Д-р Петър Илиев е основател и управляващ съдружник на Адвокатско дружество „Илиев и Партньoри” (от 2004 г. – досега). Дружеството е носител на авторитетното отличие „Адвокатска кантора на годината“, което е най-престижната награда и най-високото признание за водеща адвокатска кантора в България. Отличието за най-добра адвокатска кантора на годината е връчено на Адвокатско дружество „Илиев и Партньoри” на Националните награди за правосъдие, подкрепени от Международния адвокатски съюз и адвокатските колегии от цялата страна.
 • Адвокат, вписан в регистъра на Софийска адвокатска колегия (от 2004 г. – досега).
 • Първият и единствен адвокат, участвал като защитник и процесуален представител в съдебно заседание на Конституционния съд на Република България по конституционно дело по повод мандат на народен представител (2013 г.).
 • Доктор по право (Ph.D.) (2012 г.).
 • Университетски преподавател в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” (от 2006 г. – досега).
 • Член на Общото събрание на Софийския Университет „Св. Климент Охридски” (от 2011 г. – до 2015 г.).
 • Член на Комисията за произвеждане на избори в Софийския Университет „Св. Климент Охридски” (от 2011 г. – до 2015 г.).
 • Завършил e висшето си юридическо образование (магистърска степен по право) в Юридическия факултет на Софийския Университет „Св. Климент Охридски” с пълно отличие (диплома отличен 6.00) и e първенец на випуска, за което е получил отличителния златен знак за пълно отличие от ректора на университета.
 • Учен по правни науки.
 • Член на научно-изследователски проекти и екипи по различни правни въпроси и академичен наставник на групи по правни изследвания по научни проекти с подкрепата на Съвета на Европа и международни организации.
 • Лектор и докладчик в над тридесет научни конференции, а също и председател и модератор на множество бизнес конференции, посветени на широк кръг от правни и икономически теми.
 • Автор на две книги по правни науки и над шестдесет научни статии, студии и други публикации по юридически въпроси.
 • Почетен консул на Барбадос и ръководител на Консулството на Барбадос в България.
 • Член на Асоциацията на Почетните консули в България – пълноправен член на Световната федерация на консулите (FICAC) – най-престижната, авторитетна и призната от ООН организация на консули от цял свят.
 • Председател на Канадско-българската търговска камара (от 2014 г. – досега).
 • Председател на Българската икономическа камара (от 2015 г. – досега).
 • Председател на Карибско-българския бизнес клуб (от 2014 г. – досега).
 • Член на Управителния съвет на Българо-йорданския бизнес клуб (от 2019 – досега).
 • Зам.-Председател на Британско-българската търговска камара (от 2014 г. – до 2017 г.).
 • Основател на Счетоводно дружество „Легамакс Акаунтинг“ – водеща и високоуважавана счетоводна къща (от 2009 г. – досега).
 • Основен спикър по правните въпроси на Деветия Строително-Инвестиционен Форум (Real Estate and Investment Forum) в София (2006 г.).
 • Председател на Управителния съвет на Националната Асоциация на Студентите Юристи „ЕЛСА България“ (от 2002 г. – до 2004 г.) – член на Европейската Асоциация на Студентите Юристи „ЕЛСА Интернешънъл“, която е най-голямата и най-престижната организация на студенти по право в света. В качеството си на Председател на Управителния съвет на „ЕЛСА България“ е бил председател, модератор, координатор, лектор и спикър на много международни конференции, форуми, събития, проекти и семинари в различни сфери на правото.
 • В качеството си на Председател на Управителния съвет на „ЕЛСА България“ е бил организатор и координатор на официалното посещение на представителите на Съда на Европейския съюз в София и техните презентации и срещи с български студенти по право и млади юристи (2004 г.).
 • Председател на Контролния съвет на Националната Асоциация на Студентите Юристи „ЕЛСА – България“ (от 2004 г. – до 2006).
 • Представител на Република България на международната мирна конференция в Кеймбридж, Великобритания, организирана от Съвета на Европа (1997 г.).

Книги и научни монографии:

 • Петър Илиев. Законодателният процес в Република България. ISBN 978-619-163-022-6, София, издателство за правна литература „Фенея”, 2013 г., първо изданиe.
 • Петър Илиев, Стоян Ставру. Публични вещни права – конституционноправни и вещноправни аспекти. ISBN 978-954-9499-06-3, София, издателство за правна литература „Фенея”, 2009 г., второ допълнено и преработено издание.
 • Петър Илиев, Стоян Ставру. Публични вещни права – конституционноправни и вещноправни аспекти. ISBN 978-954-9499-06-3, София, издателство за правна литература „Фенея”, 2007 г., първо издание.

Научни статии и научни студии в юридически списания и сборници:

 • Петър Илиев. Висш съдебен съвет – структура, състав, организация и правомощия. – В: Конституционни изследвания 2016 г. 70 години република, ISBN 978-954-07-4556-5, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2018 г., 98-125.
 • Петър Илиев. Съдебната власт в конфигурацията на разделението на властите. – В: Конституционни изследвания 2014-2015 г. 25 години демократична трансформация в Република България, ISBN 978-954-07-4298-4, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2017 г., 395-417.
 • Петър Илиев. Ратификационните правомощия на Народното събрание и международните договори в контекста на юриспруденцията на Конституционния съд на Република България. – В: Конституционни изследвания 2014-2015 г. 25 години демократична трансформация в Република България, ISBN 978-954-07-4298-4, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2017 г., 134-143.
 • Петър Илиев. Правна същност на решенията на Народното събрание. – Общество и право, ISSN 0204-85-23, бр. 2/2015, издание на Съюза на юристите в България, София, 2015, 17-26.
 • Петър Илиев. Върху възможните и необходимите промени в Юлската Конституция на Република България, свързани с уредбата на законодателния процес. – В: Конституционни изследвания 2012-2013 г. Конституционноправна защита на основните права и свободи, ISBN 978-954-07-3786-7, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2014 г., 461-510.
 • Петър Илиев. Адвокатурата като институционална гаранция за основните права. – В: Конституционни изследвания 2012-2013 г. Конституционноправна защита на основните права и свободи, ISBN 978-954-07-3786-7, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2014 г., 275-305.
 • Петър Илиев. Конституционноправни аспекти на правото на собственост в контекста на юриспруденцията на българския Конституционен съд. – В: Конституционни изследвания 2012-2013 г. Конституционноправна защита на основните права и свободи, ISBN 978-954-07-3786-7, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2014 г., 85-130.
 • Петър Илиев. Присъствие на членовете на парламента на пленарни заседания и на заседания на комисиите. Санкции за отсъствие. Кворум. Мнозинства. Ден и час за гласуване (Сравнителноправни аспекти). – В: Конституционни изследвания 2010-2011 г. Двадесет години от приемането на четвъртата българска конституция – конституционен консенсус и конституционни конфликти, ISBN 978-954-07-3785-0, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2014 г., 467-518.
 • Петър Илиев. Делегираното законодателство (Модели за разпределение на нормотворческите функции между парламента и правителството). – В: Конституционни изследвания 2010-2011 г. Двадесет години от приемането на четвъртата българска конституция – конституционен консенсус и конституционни конфликти, ISBN 978-954-07-3785-0, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2014 г., 261-319.
 • Петър Илиев. Теория за връзката между факторите, въздействащи на законодателната дейност, и познавателните, оценъчните и волевите елементи от процеса по създаването на правните норми vs. практика на българските законодателни девиации. – В: Конституционни изследвания 2010-2011 г. Двадесет години от приемането на четвъртата българска конституция – конституционен консенсус и конституционни конфликти, ISBN 978-954-07-3785-0, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2014 г., 60-98.
 • Петър Илиев. Предложения за рационализация на българския модел за разпределение на нормотворческите функции между парламента и правителството. – В: Theo Noster, Сборник в памет на гл. ас. Теодор Пиперков, ISBN 978-954-07-3801-7, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2014 г., 290-307.
 • Петър Илиев. Фактори за нарушаване на компетентността и видове нарушения. Правни средства за отстраняване на последиците от нарушенията на компетентността. – Норма, ISSN 1314-5126, бр. 7/2014 г., София, издателство „Сиела Норма“, 2014 г., 70-78.
 • Петър Илиев. Предложения за осъвременяване на българския законодателен процес. – Правна мисъл, ISSN 1310-7348, бр. 4/2014 г., София, Институт за държавата и правото при Българска академия на науките, 2014 г., 3-19.
 • Петър Илиев. Разграничение на функциите между федерацията и субектите на федерацията. – Съвременно право, ISSN 0861-18-15, кн. 3/2014 г., издание на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Юридически факултет, София, издателство „Сиби“, 2014 г., 25-35.
 • Петър Илиев. Публичноправна същност на компетенцията на държавните органи. – Общество и право, ISSN 0204-85-23, бр. 5/2014, издание на Съюза на юристите в България, София, 2014 г., 58-77.
 • Петър Илиев. Конституционни основи на икономическата система и собствеността по Търновската конституция. – Сборник „135 години от приемането на Търновската конституция“, ISBN 978-954-730-891-6, във връзка с научната конференция, посветена на 135-ата годишнина от приемането на Търновската конституция, организирана от Народното събрание на Република България, Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ (15.04.2014 г.). София, издателство „Сиби“, 2014 г., 312-320.
 • Петър Илиев. Връзки и разграничения между функции, обекти на въздействие и правомощия на държавните органи. – Юридически свят, ISSN 1311-3488, бр. 1/2014 г., София, издателство „Сиби“, 2014 г., 94-115.
 • Петър Илиев. Относно практическите аспекти на динамиката на компетенцията на държавните органи. – Норма, ISSN 1314-5126, бр. 3/2014 г., София, издателство „Сиела Норма“, 2014 г., 41-54.
 • Петър Илиев. Фактори, принципи, източници и способи за определяне на компетенцията на държавните органи. – Правна мисъл, ISSN 1310-7348, бр. 4/2013 г., София, Институт за държавата и правото при Българска академия на науките, 2013 г., 3-23.
 • Петър Илиев. Относно публичноправната практика при осъществяването на способите за преразпределение на компетенцията. – Норма, ISSN 1314-5126, бр. 11/2013 г., София, издателство „Сиела Норма“, 2013 г., 95-110.
 • Петър Илиев. Правомощия на Народното събрание в сферата на отбраната. – Общество и право, ISSN 0204-85-23, бр. 8/2013, издание на Съюза на юристите в България, София, Издателска къща „Фенея”, 2013 г., 29-45.
 • Петър Илиев. Свободата на религията и вероизповеданията в конституционноправната теория и в юриспруденцията на Конституционния съд на Република България. – Норма, ISSN 1314-5126, бр. 8/2013, София, издателство „Сиела Норма“, 2013 г., 72-85.
 • Петър Илиев. Разпределението на нормотворческите функции между парламента и правителството. Делегираното законодателство – сравнителноправни и теоретични аспекти.- В: Римско и съвременно публично право, София, ISBN 978-954-07-3477-4, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2013 г., 460-476.
 • Петър Илиев. Фази на предпарламентарния законодателен процес. – Съвременно право, ISSN 0861-18-15, кн. 3/2013 г., , издание на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Юридически факултет, София, издателство „Сиби“, 2013 г., 7-25.
 • Peter Iliev. The Configuration of Rule-Making Powers between the Parliament and the Government. Delegated Legislation. Delegated legislation. – En: Revista General de Derecho Romano, ISSN 1697-3046, № 20/2013, España.
 • Петър Илиев, Стоян Ставру. Вещноправни отношения при изграждане на водноелектрически централи. – Собственост и право, ISSN 1312-9473, кн. 5/2012 г., София, ИК „Труд и право“, 2012 г., Приложение, 1-24.
 • Петър Илиев. Върху някои теоретични, практически и сравнителноправни аспекти на законодателната инициатива – В: Национални и европейски измерения на съвременния конституционализъм, том 2, София, ISBN 978-954-07-3073-8, Университетско издателство „Св. Климент Охридски, 2010 г., 149-187.
 • Петър Илиев. Промулгацията в българския законодателен процес. – В: Национални и европейски измерения на съвременния конституционализъм, том 1, София, ISBN 978-954-07-3048-6, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2010 г., 113-131.
 • Петър Илиев. Ефективността в законодателния процес от гледна точка на теорията за научна организация на труда. – В: 130 години български конституционализъм – проблеми и тенденции, том 2, София, ISBN 978-954-07-2851-3, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2009 г., 125-144.
 • Петър Илиев. Конституционноправни основи на икономическата система и собствеността в различните етапи от развитието на българския конституционализъм. – В: 130 години български конституционализъм – проблеми и тенденции, том 1, София, ISBN 978-954-07-28-45-2, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2009 г., 97-148.
 • Peter Iliev. Legal framework of the energy sector in Bulgaria. – In: Legal Guide, издание на Агенция за инвестиции при Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, издание 2009 г., издание 2010 г., издание 2011 г., издание 2012, издание 2013 г., издание 2014 г.
 • Peter Iliev. Legal framework of the audio-visual sector in Bulgaria. – In: Legal Guide, издание на Агенция за инвестиции при Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, издание 2009 г., издание 2010 г., издание 2011 г., издание 2012, издание 2013 г., издание 2014 г.

Участия и/или изнасяне на лекции/доклади в научни конференции:

 • Научна конференция „Българският конституционализъм отново пред изпитания“ по случай 26-ата годишнина от приемането на Конституцията на Република България (София, 12.07.2017 г.).
 • Научна конференция, посветена на 230-ата годишнина от създаването на Конституцията на Съединените американски щати (София, 04.07.2017 г.).
 • Научна конференция „Правни норми и правни принципи“, организирана с подкрепата на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (София, 15.05.2017 г.).
 • Международна научна конференция „Глобалният конституционализъм и неговите предизвикателства към вестфалското конституционно право“, организирана от Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Европейската академия по теория на правото (Брюксел, Белгия) (София, 07.04.2017 г.).
 • „Еразъм“ седмица на правната наука, организирана от Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (София, 04.04-06.04.2017 г.). Серия от публични лекции на водещи европейски юристи от партньорски университети по програма „Еразъм“. „Дискурси върху правната традиция и конституционната идентичност“ (04.04.2017 г.). „Наднационалният конституционализъм и неговите предизвикателства към демокрацията“ (05.04.2017 г.). „Съвременни проблеми на сравнителния федерализъм“ (06.04.2017 г.).
 • Научна конференция „Свобода на словото. Защита на журналистическите източници. Източници и право на информация“, организирана от Националната асоциация на студентите-юристи „ЕЛСА България“. Изнасяне на научен доклад на тема „Фактори, въздействащи върху свободата на словото“ (София, 28.05.2016 г.).
 • Публична лекция на тема „Глобализъм и конституционни права“ на конференция, организирана от студентите по право и с подкрепата на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ по случай 25-та годишнина от приемането на Конституцията на Република България от 12-ти юли 1991 (София, 16.04.2016 г.).
 • Научна конференция „Конституционната реформа: време за промяна“ по случай 23-та годишнина от приемането на Конституцията на Република България от 12-ти юли 1991. Изнасяне на научен доклад на тема „Рационализация на организацията и дейността на Висшия съдебен съвет“ (София, 12.07.2014 г.).
 • Научна конференция, посветена на 135-ата годишнина на Търновската конституция, организирана от Народното събрание на Република България, Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Изнасяне на научен доклад на тема „Конституционни основи на икономическата система и собствеността по Търновската конституция“ (София, 15.04.2014 г.).
 • Научна конференция „Българският конституционализъм“, организирана от Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и сдружение „Конституционализъм и демокрация“. Изнасяне на научен доклад на тема „Промулгацията в българския законодателен процес – общотеоретични и практически аспекти“ (София, 12.07.2013 г.).
 • Научна конференция „1700 години от Миланския едикт – началото на пътя на религиозната свобода и толерантност“, организирана от Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Изнасяне на научен доклад на тема „Свободата на религията и вероизповеданията в конституционноправната теория и в юриспруденцията на Конституционния съд на Република България“ (София, 11.06.2013 г.).
 • Международна научна конференция на „Rotterdam Law Network“ с участието на преподаватели от европейски юридически факултети. Участие в организацията на конференцията и изнасяне на научен доклад на тема „Юридическото образование в България“ (София, 19.04.2013 г.).
 • Научна конференция „Зараждането на българския конституционализъм“, поветена на 134-тата годишнина от създаването на Търновската конституция. Изнасяне на научен доклад на тема „Законодателния процес при действието на Търновската конституция“ (София, 16.04.2013 г.).
 • Научна конференция, посветена на 120-годишнината на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Участие в организацията на конференцията и изнасяне на научен доклад (София, 02.11.2012 г.).
 • Научна конференция „Конституционни гаранции и механизми за закрила на основните права и свободи”. Изнасяне на научен доклад на тема „Адвокатурата като институционална гаранция за основните права” (София, 03.12.2012 г.).
 • Научна конференция „Социални функции и правна природа на основните права и свободи”. Изнасяне на научен доклад на тема „Конституционноправни аспекти на правото на собственост в контекста на юриспруденцията на българския Конституционен съд” (София, 29.11.2012 г.).
 • Научна конференция, посветена на 100-годишнината от рождението на проф. Борис Спасов, организирана от Съюза на юристите в България и Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” (София, 22.11.2012 г.).
 • Научна конференция „Ефективно прилагане на законодателството в областта на обществените поръчки”, организирана от Областна администрация – Враца. Модератор на конференцията и изнасяне на научен доклад на тема „Промените в Закона за обществените поръчки от 2012 г.” (Враца, 12.06.2012 г.).
 • Mеждународна научна конференция „Римско и съвременно публично право”. Изнасяне на научен доклад на тема „Разпределението на нормотворческите функции между парламента и правителството. Делегираното законодателство – сравнителноправни и теоретични аспекти.” (София, 21.05.2012 г.).
 • Научна конференция „Конституционализъм и демокрация през Третата българска държава”. Изнасяне на научен доклад на тема „Делегирането на законодателни правомощия от парламента на правителството през Третата българска държава” (София, 04.2012 г.).
 • Международна научна конференция „Класически и съвременни тенденции в развитието на конституционния контрол” по случай 20 години от създаването на Конституционния съд на Република България, организирана от Конституционния съд на Република България (София, 2011 г.).
 • Научна конференция по случай двадесетата годишнина от приемането на Конституцията на Република България и от създаването на българския Конституционен съд, организирана от Съюза на юристите в България, Институт „Отворено общество” – София и Обществото на конституционните съдии с изтекъл мандат (София, 2011 г.).
 • Научна конференция „Конституционализъм и демокрация”, посветена на двадесетата годишнина от приемането на Конституцията на Република България от 12-ти юли 1991 г. (София, 2011 г.).
 • Научна конференция „Европейски измерения на съвременния конституционализъм”. Изнасяне на научен доклад на тема „Върху някои теоретични, практически и сравнителноправни аспекти на законодателната инициатива” (София, 2009 г.).
 • Научна конференция „Национални измерения на съвременния конституционализъм”. Изнасяне на научен доклад на тема „Промулгацията в българския законодателен процес” (Боровец, 2009 г.).
 • Научна конференция „Право и морал”. Изнасяне на научен доклад (София, 2009 г.).
 • Научна конференция „130 години български конституционализъм – съвременните тенденции”. Изнасяне на научен доклад на тема „Ефективността в законодателния процес от гледна точка на теорията за научна организация на труда” (София, 2008 г.).
 • Научна конференция „130 години български конституционализъм – класическите проблеми”. Изнасяне на научен доклад на тема „Конституционноправни основи на икономическата система и собствеността в различните етапи от развитието на българския конституционализъм” (Св. Влас, 2008 г.).
 • Научна конференция „Организацията и дейността на Съда на Европейския съюз” (София, България). Изнасяне на доклад на тема „Правомощия на Съда на Европейския съюз” (София, 2004 г.).
 • Научна конференция „Правна рамка, теория и практика на обществените поръчки и публично-частните партньорства”. Изнасяне на доклад на тема „Модели на публично-частни партньорства – теоретични и сравнителноправни аспекти” (София, 2004 г.).

Участие като член на екип в научно-изследователски проекти:

 • Ръководител на международен научен проект на тема „Правни модели за подобряване на процедурите по възлагане на обществени поръчки“ с подкрепата на Канадско-българската търговска камара (2017 г.).
 • Ръководител на международен научен проект на тема „Правни инструменти за защита на инвестиционната дейност“ с подкрепата на Канадско-българската търговска камара (2017 г.).
 • Ръководител на международен научен проект на тема „Гаранции за еднакви правни условия за стопанска дейност в правовата държава“ с подкрепата на Канадско-българската търговска камара (2017 г.).
 • Академичен наставник на групата по правни изследвания на Националната Асоциация на Студентите Юристи „ЕЛСА България“ – българският клон на Европейската Асоциация на Студентите Юристи „ЕЛСА Интернешънъл“ по научен проект по темата „Свобода на словото: защита на журналистическите източници” с подкрепата на Съвета на Европа (2015 г. – 2016 г.).
 • Ръководител на международен научен проект на тема „Модели и добри практики в сферата на публично-частните партньорства“ с подкрепата на Канадско-българската търговска камара (2016 г.).
 • Ръководител на международен научен проект на тема „Подобряване на нормотворческата дейност на държавните органи в сферата на регулирането на стопанската дейност“ с подкрепата на Канадско-българската търговска камара (2015 г.).
 • Ръководител на международен научен проект на тема „Устойчиви правни модели за подобряване на организацията и дейността на държавните регулатори“ с подкрепата на Канадско-българската търговска камара (2014 г.).
 • Член на научния колектив във факултетски научно-изследователски проект „Конституционноправна защита на основните права и свободи” (април-декември, 2012 г.).
 • Член на научния колектив във факултетски научно-изследователски проект: Национални и европейски измерения на съвременния конституционализъм” (април-декември, 2009 г.).
 • Член на научния колектив във факултетски научно-изследователски проект: 130 години български конституционализъм – проблеми и тенденции” (април-декември, 2008 г.).

Участие като член на жури в научно-изследователски проекти:

 • Жури в Националния конкурс за студентско научно есе на тема „Новият етап от развитието на защитата на личните дании“, организиран от Националната Асоциация на Студентите Юристи „ЕЛСА България“ – българският клон на Европейската Асоциация на Студентите Юристи „ЕЛСА Интернешънъл“ (София, 30.05.2018 г.).
 • Член на жури в студентски научно-изследователски проект, състоящ се от научни разработки и тяхното представяне на научна конференция. Проектът и неговата конференция са проведени с подкрепата на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (София, 13.05.2017 г.).

Публикации по юридически теми в периодичния печат и специализирани бизнес издания:

 • Петър Илиев. „Лицензионните режими в енергетиката” (2009 г.)
 • Петър Илиев. „Оперативно управление на електроенергийната система” (2009 г.)
 • Петър Илиев. „Разрешителните режими при изграждането на водноелектрически централи” (2009 г.)
 • Петър Илиев. „Сделки с електроенергия при свободно договорени цени” (2009 г.)
 • Петър Илиев. „Сделки с природен газ” (2009 г.)
 • Петър Илиев. „Вещни права в енергетиката” (2009 г.)
 • Петър Илиев. „Техническите паспорти на строежите” (2009 г.)
 • Петър Илиев. „Въвеждане на строежите в експлоатация” (2008 г.)
 • Петър Илиев. „Актове при завършване на строителството” (2008 г.)
 • Петър Илиев. „Застраховане в проектирането и строителството” (2008 г.)
 • Петър Илиев. „Обществени поръчки чрез процедурата на стезателен диалог“ (2008 г.)
 • Петър Илиев. „Обхват и съдържание на инвестиционните проекти“ (2008 г.)
 • Петър Илиев. „Правен режим на ДДС при прехвърляне на търговско предприятие” (2008 г.)
 • Петър Илиев. „Основания за изменение на подробни устройствени планове” (2008 г.)
 • Петър Илиев. „Конституционни аспекти на собствеността” (2008 г.)
 • Петър Илиев. „Правен режим на комплексните разрешителни” (2007 г.)
 • Петър Илиев. „Правна рамка на биогоривата – европейски и национални аспекти” (2007 г.)
 • Петър Илиев. „Правният режим на ДДС при сделките с недвижими имоти и правото на строеж според новия Закон за ДДС” (2007 г.)
 • Петър Илиев. „Новият общ устройствен план на София” (2007 г.)
 • Петър Илиев. „Правни режими на офшорните компании” (2007 г.)
 • Петър Илиев. „Политическо представителство” (2006 г.)
 • Петър Илиев. „Новите конституционни промени – повече въпроси отколкото отговори” (2006 г.)
 • Петър Илиев. „Национален суверенитет vs. военни бази” (2006 г.)
 • Петър Илиев. „Новите правни аспекти на ДДС при сделките с недвижими имоти и право на строеж” (2006 г.)

Участия и/или изнасяне на лекции/доклади в специализирани международни конференции, срещи и други събития:

 • Работна среща с Нейно Превъзходителство Г-жа Лурдес Жизела Антония Виктория-Крусе, Посланик на Доминиканската Република в Австрия, Словакия и Република България (София, 31.01.2020).
 • Участие в срещата на Световната федерация на консулите (FICAC). В програмата на срещата беше включен и 3-тия регионален Форум на FICAC за Централна и Източна Европа, в който се включиха близо 100 почетни консули от 36 държави, посланици, министри и други представители на дипломацията и бизнеса от цял свят. Основната тема на форума e Централна и Източна Европа и ролята на Почетните консули и дипломацията в посока подобряване на бизнес климата в региона. Организатори бяха Световната Федерация на Консулите (FICAC) и Асоциацията на Почетните консули в България (АПКБ) (София, 13-15.06.2019 г.).
 • Участие в среща с Нейно Превъзходителство Г-жа Пуджа Капур, Посланик на Индия в Република България. Срещата e организирана от Асоциацията на Почетните консули в България и e с участието на Почетни консули от различни държави (София, 25.04.2019 г.).
 • Участие в среща с Негово Превъзходителство Г-н Ерик Сет Рубин, Посланик на САЩ в Република България. Срещата e организирана от Асоциацията на Почетните консули в България и е с участието на Почетни консули от различни държави. (София, 26.03.2019 г.).
 • Участие в среща със Заместник министър-председателя на Република България Г-н Томислав Дончев и заместник-министъра на външните работи на Република България Г-н Георг Георгиев. Срещата e организирана от Асоциацията на Почетните консули в България е с участието на Почетни консули от различни държави (София, 23.10.2018 г.).
 • Международна конференция „Канада – България: икономическо партньорство за повече бизнес възможности“, организирана от Канадско-българската бизнес мрежа и подкрепена от Посолството на Канада за Румъния, България и Република Молдова и Канадско-българската търговска камара. Изнасяне на доклад на тема „Ролята и ефектите на новото търговско споразумение между САЩ, Мексико и Канада (United States–Mexico–Canada Agreement)“ (Пловдив, 05.12.2018 г.).
 • Международна конференция „Европейски ден на конкуренцията“, организирана от Българското председателство на Съвета на Европейския съюз, с участието на европейския комисар по конкуренцията, представители на органи за защита на конкуренцията от държави – членки на Европейския съюз (София, 31.05.2018 г.).
 • Международна бизнес конференция, организирана от Двустранната търговска камара България-Румъния с участието на Посланика на Република Румъния в София (29.01.2014 г.).
 • Международна бизнес конференция, посветена на енергийния сектор в Република България, организирана от Британско-българската търговска камара и проведена в Резиденцията на британския посланик в София (04.06.2013 г.).
 • Международна бизнес конференция, посветена на икономически и правни проблеми, организирана от Британско-българската търговска камара (София, 21.05.2013 г.).
 • Международна бизнес конференция, посветена на проблемите пред чуждестранните инвеститори в България, организирана от Британско-българската търговска камара и проведена в резиденцията на британския посланик в София (05.03.2013 г.).
 • Международна бизнес конференция, посветена на проблемите и възможностите в стратегически отрасли от българската икономика, организирана от Италианската търговска камара в България и проведена в резиденцията на италианския посланик в София (28.01.2013 г.).
 • Бизнес конференция „Новите промени в данъчното законодателство“ (София, 2008 г.).
 • Бизнес конференция „Актуални проблеми на строително-инвестиционния процес и на строителното законодателство. Договаряне между страните в строителния процес. Режим на възлагане на обществени поръчки в строителството“ (София, 2008 г.).
 • Международна бизнес конференция “Биогорива” (София, 2007 г.).

Oбласти на адвокатска дейност и сфери на научни интереси:

 • Дружествено и търговско право;
 • Сливания и придобивания;
 • Недвижими имоти, вещно и строително право;
 • Енергийно право и природни ресурси;
 • Медицинско право и здравеопазване;
 • Банково и финансово право;
 • Капиталови пазари;
 • Данъчно право;
 • Публично и административно право и процес;
 • Обществени поръчки;
 • Конкурентно право;
 • Право за защита на потребителите;
 • Екологично право;
 • Чуждестранни инвестиции;
 • Облигационно право;
 • Трудово и осигурително право;
 • Право на интелектуална собственост;
 • Арбитраж;
 • Процесуално право;
 • Публично-частни партньорства;
 • Инфраструктурни проекти;
 • Конституционно право;
 • Законодателен процес;
 • Организация на правозащитните институции;
 • Защита на правата на човека

Чужди езици:

 • английски език;
 • испански език;
 • руски език

Стоян Николов

 • Адвокат
 • Съдружник в Адвокатско дружество „Илиев и Партньoри“

Образование:

 • Висше образование по право в Юридическия факултет на Софийския Университет „Св. Климент Охридски”.  Магистър по Право. Специализации по „Правораздаване”, „Публична администрация”, „Международно право и международни отношения”.

Професионален опит:

 • Адвокатско дружество „Илиев и Партньори” (2010 – понастоящем)

Oбласти на адвокатска дейност:

 • Дружествено и Търговско право;
 • Сливания и придобивания;
 • Недвижими имоти и Строително право;
 • Енергийно право и Природни Ресурси;
 • Медицинско право и здравеопазване;
 • Банково право и Финанси;
 • Капиталови Пазари;
 • Данъчно право;
 • Публично и Административно право;
 • Обществени поръчки;
 • Конкурентно право;
 • Право за защита на потребителите;
 • Екологично право;
 • Чуждестранни инвестиции;
 • Облигационно право;
 • Трудово и Осигурително право;
 • Право на Интелектуална Собственост;
 • Публично-частни партньорства;
 • Инфраструктурни проекти.

Чужди езици:

 • английски език
 • немски език
 • руски език

Цветомир Цветков

 • Адвокат в Адвокатско дружество „Илиев и Партньoри“

Образование:

 • Висше образование по право с отличие в Юридическия факултет на Софийския Университет „Св. Климент Охридски“ (2013 г. – 2018 г.). Магистър по право.

Завършени курсове:

 • Курс по юридически английски (2017 г.)

Професионален опит:

 • Адвокатско дружество “Илиев и Партньори“ (2019 г. – понастоящем)
 • Агенция за недвижими имоти „Юник Естейтс“, Юридически сътрудник (2017 г. – 2018 г.)
 • Адвокатско дружество „Манчев и Рътков“ (2015 г. – 2017 г.)

Сфери на дейност:

 • Дружествено и Търговско право;
 • Вещно право и строителен процес;
 • Административно право;
 • Обществени поръчки;
 • Конкурентно право;
 • Облигационно право;
 • Граждански процес

Чужди езици:

 • английски език

Елена Георгиева

 • Главен счетоводител, Финансов анализатор, Магистър по счетоводство и контрол

Образование:

 • Висше образование по счетоводство и контрол в Международното висше бизнес училище. Завършила висшето си образование по счетоводство и контрол с отличие (2005 г.-2009 г.).

Професионален опит:

 • Адвокатско дружество „Илиев и Партньори“ (2010 г. – понастоящем)
 • Главен счетоводител в „Легамакс Акаунтинг“ (2009 г. – понастоящем)
 • „Булмедия” АД (2009 г.-2010 г.)
 • „Софконсултинг” АД (2006 г.-2008 г.)

Области на дейност:

 • Счетоводство
 • Финансов анализ
 • Финанси

Чужди езици:

 • английски език
 • руски език

Анна Томова

 • Счетоводител, Магистър по счетоводство и контрол

Образование:

 • Висше образование по счетоводство и контрол във Финансово-счетоводния факултет на Университета за национално и световно стопанство в град София. Магистър по счетоводство и контрол, завършила висшето си образование по счетоводство и контрол с отличие (2003 г.-2008 г.).

Професионален опит:

 • Адвокатско дружество „Илиев и Партньори“ (2012 г. – понастоящем)
 • Счетоводител в „Легамакс Акаунтинг“ (2012 г. – понастоящем)

Области на дейност:

 • Счетоводство
 • Финанси

Чужди езици:

 • английски език

Теодора Мутафчийска

 • Счетоводител, Бакалавър по икономика

Образование:

 • Бакалавър по икономика, Университет за национално и световно стопанство в град София

Професионален опит:

 • Адвокатско дружество „Илиев и Партньори“ (2017 г. – понастоящем)
 • Счетоводител в „Легамакс Акаунтинг“ (2017 г. – понастоящем)
 • Счетоводител в счетоводна къща (2007 г. – 2016 г.)

Области на дейност:

 • Счетоводство
 • Финанси

Чужди езици:

 • английски език

Райна Петрова

 • Счетоводител, Магистър по финанси и кредит

Образование:

 • Магистър по финанси и кредит, Университет за национално и световно стопанство в град София

Професионален опит:

 • Адвокатско дружество „Илиев и Партньори“ (2015 г. – понастоящем)
 • Счетоводител в „Легамакс Акаунтинг“ (2015 г. – понастоящем)
 • Счетоводител (1981 г. – понастоящем)

Области на дейност:

 • Счетоводство
 • Финанси

Чужди езици:

 • английски език
 • руски език

Катя Илиева

 • Административен директор
2020-12-17T10:21:16+00:00