Loading...
За Нас 2020-12-22T10:51:00+00:00

За Нас

ПРОФИЛЪТ НА СЧЕТОВОДНА ФИРМА „ЛЕГАМАКС АКАУНТИНГ“ ЕООД

“ЛЕГАМАКС АКАУНТИНГ” ЕООД е водеща българска счетоводна фирма, специализирана в предоставянето на висококачествено и комплексно счетоводно обслужване и данъчни консултации на корпоративни клиенти.

“ЛЕГАМАКС АКАУНТИНГ” ЕООД е една от най-бързо развиващите се счетоводни кантори в България. Компанията е предпочитана от своите клиенти заради широкия спектър от предлагани счетоводни и данъчноконсултантски услуги, както и заради бързата и професионална реакция на счетоводителите, икономистите, финансистите и юристите от екипа при решаването на текущите въпроси и проблеми, свързани с бизнеса на клиентите.

Услугите, които “ЛЕГАМАКС АКАУНТИНГ” ЕООД предоставя са: текущо счетоводно обслужване на корпоративни клиенти, данъчни консултации, изготвяне на данъчни стратегии и данъчно планиране. Акцент в дейността на компанията е да осигури на своите клиенти ефективни счетоводни и данъчни решения с цел минимизация на стопанските, финансовите и данъчните рискове и оптимизация на бизнес процесите.

Висококвалифицираният екип на “ЛЕГАМАКС АКАУНТИНГ” ЕООД е съставен от опитни счетоводители, икономисти, финансисти и юристи, притежаващи доказан опит, знания и ноухау в областите на счетоводството, данъците, корпоративните финанси. Повечето от членовете на екипа са специализирали в престижни университети, институции, организации и компании в Европа и САЩ. Експертите от “ЛЕГАМАКС АКАУНТИНГ” ЕООД са били лектори и спикъри на значими международни събития (конференции, семинари, форуми и др.) в сферата на счетоводството, данъците, инвестициите и финансите. Професионализмът и опитът на нашия екип е гаранция за високото качество на предлаганите от нас услуги.

ВИЗИЯТА НА СЧЕТОВОДНА КЪЩА „ЛЕГАМАКС АКАУНТИНГ“ ЕООД

Счетоводна къща “ЛЕГАМАКС АКАУНТИНГ” ЕООД е създадена с цел да предоставя висококачествени счетоводни и данъчноконсултантски услуги, като по този начин съдейства на български и чуждестранни корпоративни клиенти за установяването и развитието на един успешен бизнес в съответния пазарен сектор. Екипът на компанията винаги се е стремял да предоставя първокласни и прагматични счетоводни и данъчноконсултантски решения, които често са съчетани с нетрадиционен и иновативен бизнес подход.

Уникалното в “ЛЕГАМАКС АКАУНТИНГ” ЕООД е пълноценното съчетание между богат професионален опит в сферата на счетоводството, данъците и финансите и дълбокото познаване на специфичните икономически сектори, в които клиентите ни осъществяват дейността си.

Миналото, настоящето и бъдещето на “ЛЕГАМАКС АКАУНТИНГ” ЕООД са свързани с постоянния стремеж услугите на компанията да отговарят максимално на практическите поребности и изисквания на бизнеса на нашите клиенти

НАШИТЕ ЦЕННОСТИ

–  Професионализъм във всеки и всичко. Високото качество на нашите услуги е фундаментална черта на репутацията ни. Постоянно се стремим да усъвършенстваме, разширяваме и развиваме областите на нашата дейност.

–  Коректност и лоялност към клиентите.

–  Пълно съответствие на услугите ни с практическите потребности и изисквания на нашите клиенти.

–  Ориентиране към създаването на ефективни счетоводни и данъчни решения, работещи в интерес на бизнес стратегията на клиента.

–  Амбиция. Това е силата, коята ни кара да се стремим да успяваме във всяка една сфера на дейност.

–  Работа в екип при съчетание на индивидуализъм и колегиалност.

–  Детайлно идентифициране и анализ на съответните проблеми.

–  Съвместни мултидисциплинарни решения при решаване на казусите.

–  Максимална защита на интересите на нашите клиенти.

–  Бързина и ефективност в реакциите на екипа.

–  Индивидуален подход към всеки клиент.

Не всички счетоводни къщи, счетоводни фирми и счетоводни кантори могат да предложат набора от услуги, които ние предлагаме. На нас можете да се доверите за Вашето счетоводство на фирма или счетоводство на фирми, ако имате повече от една фирма.